Oschlo personvernerklæring

Oschlo tar personvern på alvor

Oschlo tar personvern på alvor. Lær hvordan vi lagrer og behandler dine personlige opplysninger i henhold til reglene for GDPR.


1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, skiltnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Oschlo AS, eier av oschlo.co, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. At Oschlo AS er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Oschlo AS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning knyttet til vern av personopplysninger.

2. Hvordan får vi opplysninger om deg og hva bruker vi dem til?

Det meste vi har av data om deg, er data du selv gir oss gjennom å legge igjen din kontaktinformasjon, eller data som genereres når du bruker tjenestene våre. Vi bruker disse dataene for å kunne gi deg en best mulig anbefaling om tiltak for din bolig. Det kan f.eks. også være sidevisninger og informasjon om din enhet. I tillegg mottar vi noen ganger data fra andre kilder og samarbeidspartnere.

Personopplysningene vi har, bruker vi først og fremst til å gjennomføre avtaler vi har med deg, men også til å forstå og forbedre tjenestene våre, optimalisere tjenesten, lage statistikk, forstå markedstrender, sende epost og målrette annonser. Opplysningene hentes inn på flere måter:

Opplysninger du selv gir til oss og som samles inn gjennom bruk av tjenestene spesifisert under:

Opprettelse av kontaktinformasjon for oppdrag.
Når du registrerer kontaktinfo hos oss, vil du måtte oppgi personopplysninger som navn, adresse, e-post og telefonnummer. Opplysningene lagres for at vi skal kunne ta kontakt vedrørende fremtidig oppdrag.

3. Hvordan blir disse opplysningene delt?

Vi deler opplysninger om din bruk av tjenestene internt i Oschlo for at å kunne følge opp et eventuelt kundeforhold hos oss.

Andre selskaper
I enkelte tilfeller deler vi opplysninger med samarbeidspartnere som bruker opplysningene til å kunne gjennomføre avtalen. Dette kan for eksempel være Oschlos oppdragsgivere.

Annet
Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Oschlo produkter og tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

4. Retting av sletting av personopplysninger

Det er viktig for oss at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskap- og bokføringslovgivningen.

Sletting av informasjonskapsler (cookies)
Du kan velge om du vil akseptere lokal lagring av data gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker. Mer informasjon om cookies finner du her.

5. Våre analyseverktøy

Vi benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. For eksempel måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk brukes vanligvis i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Google
Google samler inn anonym bruksinformasjon fra vår nettside, inkludert sidene du besøker. Google samler ikke inn informasjon knyttet til kontaktskjemaer eller annen personlig informasjon.
Les Googles personvernspolicy her

Facebook
Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Du kan justere annonseinnstillingene hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook. Les mer om Facebooks retningslinjer for personvern. Noen Facebook cookies kan vare i flere år. Hvis du ikke ønsker dette, må du derfor selv slette dem fra nettleseren.

Linkedin
Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Linkedins tjenester. Du kan justere annonseinnstillingene hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Linkedin. Les mer om Linkedins retningslinjer for personvern. Noen Linkedin cookies kan vare i flere år. Hvis du ikke ønsker dette, må du derfor selv slette dem fra nettleseren.

6. Endringer

Oschlo AS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger.
Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.oschlo.co

8. Kontaktinformasjon

Oschlo AS har egne behandlingsansvarlige som er involvert i alle forhold som omhandler beskyttelse av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har ansvar å informere og gi råd i konkrete saker, samt sikre at virksomheten overholder gjeldende lover og forskrifter, som beskrevet i Personvernforordningen. Oschlos behandlingsansvarlig er daglig leder og skal være et kontaktpunkt for all intern- og ekstern kommunikasjon om behandling av personopplysninger.

Dersom du har spørsmål vedrørende vår integritetspolicy eller databehandling kan du kontakte oss på følgende måter: E-post: privacy@oschlo.co

All kommunikasjon skal skje skriftlig.

Forespørsler vedrørende rettigheter som registrert, slik som innsyn i dine lagrede data, tilgang, korrigering av personopplysninger, sletting, begrensning av behandling mv. skal skje via: privacy@oschlo.co

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.