Nei, roadmapet er ikke en produktstrategi

Hans Martin Cramer
1.8.2023
 min
Trenger du eller ditt selskap en produktstrategi, men er usikker på hvor dere skal begynne? Ta kontakt med oss i

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt “vi trenger å se et roadmap” eller “kan du vise roadmapet for…” eller “la oss se et detaljert roadmap så kan vi…”. Og kanskje like ofte er spørsmålet etterfulgt av et lite indre sukk fra min side ettersom jeg vet at det rett og slett noe helt annet personen egentlig er ute etter (eller bør være ute etter 😉).

Bilde generert av Midjourney. Prompt:
Bilde generert av Midjourney. Prompt: an image of a female product manager discussing with stakeholders. The product manager looks slightly annoyed. --v 5 --ar 16:9

Roadmapspørsmålet stilles gjerne til product managere fordi andre i organisasjonen ønsker innsyn i hva som skjer, når de kan forvente noe som treffer dem og for å enten ha kontroll på, eller utøve kontroll over, retningen produktutviklingen tar. Utfordringen er at det neppe er roadmapet som best egnet for å gi det ønskede innsynet ettersom kontroll over produktutvikling er vanskelig å utøve på kort sikt.

Et roadmap er som oftest konkret på det som er nært i tid og blir mer og mer usikkert dess lengre ut i fremtiden man kommer. Derfor er gjerne et roadmap delt i Nå, Neste, Fremtid. er superkonkret, Neste er antakelser som fortsatt undersøkes, Fremtid er opsjoner på mulige aktiviteter som fortsatt er usikre. Og kanskje viktigst - roadmapet er ikke et ferdig dokument - det skal være i konstant bevegelse.

Når utenforstående ber om å se et konkret roadmap er det gjerne fremtidsdimensjonen man er ute etter. Problemet er at fremtidsdimensjonen er den aller mest usikre delen av et roadmap og er derfor uegnet til å peke riktig retning. Med andre ord forveksler man roadmap med klarhet i produktstrategien.

Produktstrategi

Bilde generert av Midjourney. Prompt:
Bilde generert av Midjourney. Prompt: product strategy illustration --v 5 --ar 16:9

En produktstrategi kan defineres som en plan som beskriver hvordan et produkt skal utvikles og markedsføres for å oppnå langsiktige forretningsmål. Den tar hensyn til faktorer som kundens behov og ønsker, trender i markedet, og konkurransesituasjonen for å definere hvordan produktet skal skille seg ut og skape verdi for kundene og for selskapet.

Produktstrategi er ofte forbundet med litt frykt både hos produktfolk og hos selskaper. Det er fordi dette er det helt klart viktigste dokumentet for et selskap som skal forenes om hvilke problemer produktet skal forsøke å løse, og dermed er det også det toneangivende dokumentet for hvordan forretningen skal kunne tjene penger.

Produktstrategien har blant annet fire ulike karakteristikker:

  1. Det knytter sammen visjonen og roadmapet
  2. Den definerer hvilket marked man konkurrer i
  3. Den guider prioritering
  4. Den er i konstant bevegelse

La oss ta for oss disse og hvordan dette henger sammen.

1. Knytte sammen visjon og roadmap

Søker man rundt på nettet eller spør ChatGPT får man gjerne opp hierarkier over ulike abstaksjonsnivåer når det kommer til produktstrategi. Forenklet sett guider disse fem spørreordene hvilket abstraksjonsnivå man skal forholde seg til:

  • Hvorfor → Visjon
  • Hva → Produktstrategi
  • Hvem → Segmentering
  • Når → Roadmap
  • Hvordan → Spesifikasjoner/oppgavebeskrivelser

Produktstrategien forteller hva det er vi skal bygge for å nå visjonen vår. Visjonen svarer på spørsmålet om hvorfor produktet eksisterer og er dermed et langsiktig mål for hva produktet skal oppnå. Produktstrategien tar utgangspunkt i nåtiden og gir retning for hvilke prioriteringer, for hvem, som legges i et roadmap.

2. Definerer markedet

Ordet strategi er ofte forbundet med forretning (business). Forretningsstrategi handler om å operere i et market og hvilke andre selskaper man posisjonerer seg mot.

Ordet produkt handler om å bygge noe for noen.

Slår man sammen til produktstrategi får man hva man bygger, for hvem, i hvilket marked, for å posisjonere seg ulikt andre selskaper. For selskaper i oppbyggingsfase kan dette være ensbetydende med å finne product/market fit. For andre selskaper kan det være å definere hvordan man utnytter sin product/market fit.

3. Prioritering

I motsetning til et roadmap som klassisk ser på nå, neste, senere, tar strategien utgangspunkt i nåtiden og ser et par år fremover. Roadmapet er bygget opp av de kritiske featurene man ønsker å jobbe på, og featurene man velger å fokusere på prioritert på bakgrunn av (1) feedback fra brukere og (2) produktstrategien. Produktstrategien definerer retningen, feedbacken gir taktisk input på veien.

For produktteam er det her de praktiske problemene ofte oppstår. I vakuumet uten en gjennomarbeidet produktstrategi vil taktiske behov fra organisasjonen forøvrig ta plassen strategien bør ha og man ender i en situasjon der teamene kun gjør taktiske prioriteringer basert på brukerfeedback og ønsker, behov og press fra organisasjonen. Det sier seg selv at hvis alt du gjør er taktisk så mister man den langsiktige retningen og produktet vil neppe komme seg videre mot visjonen.

4. Bevegelse

En vanlig feiltakelse er å anse produktstrategien som endelig eller låst dokument. En god produktstrategi er alltid i bevegelse og utvikler seg i takt med hvordan produktet, forretningen og markedet beveger seg.

En tommelfingerregel er å oppdatere strategien minst hvert halve år basert på læringen man har gjort siste år. Med mindre det har vært dramatiske endringer i markedet så snakker vi her mindre justeringer og tilpasninger. Produktstrategien bør revideres årlig og forankres i ledergruppe(r) på tvers av organisasjonen.

Hvordan ser en produktstrategi ut?

Bilde generert av Midjourney. Prompt:
Bilde generert av Midjourney. Prompt: capture an image of a relaxed female tech CPO holding a presentation at a company allhands about the product strategy. The crowd listens enthusiatically and the CPO is engaged on stage. We can see a blurred slide deck projected on a screen behind the CPO --v 5 --ar 16:9

Det finnes hundrevis av måter å bygge en produktstrategi på, men de beste jeg har sett består gjerne av et kort, velskrevet dokument. Dokumentet bør være akkompagnert av en presentasjon som visuelt drar gjennom historien. De generelle linjene skal være lette å huske og de skal være tydelige nok at de fjerner usikkerhet rundt hva det er man bør prioritere når man står med ulike taktiske valg. Produktstrategien eies gjerne av en CPO/Produktdirektør, promoteres av selskapets ledelse og brukes aktivt av produktutviklingsmiljøene i deres prosesser.

Trenger du eller ditt selskap en produktstrategi, men er usikker på hvor dere skal begynne? Ta kontakt med oss i
Bloggen vår

Siste bloggposter fra Oschlo

Vil du også jobbe i Oschlo?
Vi er på jakt etter flere gode produktledere! Send oss en søknad, spørsmål eller bare en melding så tar vi en kaffeprat!
KOntakt oss